Posted on Jun 19, 2018

Công Ty TNHH Pacific Travel

Đánh giá công ty TNHH Pacific Travel tại Quận 5 trong TPHCM với những tiêu chí đánh giá cơ bản, được xác lập bởi Trưởng Phòng Kinh Doanh là mr Tâm Pacific Travel ( Nguyễn Thanh Tâm ) với số điện thoại hotline công ty Pacific Travel là 0911463389 hay số điện thoại cá nhân của Tâm là 0982552290